Klachtenregeling

Misschien heb je vragen of opmerkingen over mijn werkwijze of ben je ontevreden. Voel je vrij om dit aan te geven. Ik sta altijd open voor feedback. Wanneer je ontevreden bent, gaan we in gesprek om dit te bespreken. Als je na zo’n gesprek toch blijft zitten met vragen of onvrede, kun je contact opnemen met een klachten functionaris. Deze is volkomen onafhankelijk en ondersteunt jou bij het indienen en afhandelen van je klacht. 

Indiening klacht

Het indienen van je klacht kan via het klachtenformulier. Je vindt dit formulier op de website van P3NL: klik hier.
Het ingevulde formulier mail je vervolgens naar P3NL@klachtencompany.nl of stuur je per post naar Klacht & Company, Postbus 3106, 2601 DC Delft. Vind je het lastig om de klacht goed te omschrijven of wil je liever eerst overleggen? Dan kun je bellen met de klachtenfunctionaris via 088 – 234 1601.


Verkenning en overleg

De klachtenfunctionaris luistert naar je klacht en zet met jou op een rij wat er is gebeurd. Je bespreekt samen wat het doel is van je klacht en wat passende stappen zijn. Als de klachtenfunctionaris verdere acties onderneemt, is daarvoor jouw toestemming nodig. De klachtenfunctionaris werkt onafhankelijk en onpartijdig. Hij/zij geeft zelf geen oordeel over de klacht. Wat je met de klachtenfunctionaris bespreekt, is vertrouwelijk. Jij bepaalt welke informatie de klachtenfunctionaris aan anderen (en aan mij) mag doorgeven.


Verdere stappen

De verdere afhandeling van de klacht kan op allerlei manieren plaatsvinden. Soms past bijvoorbeeld een schriftelijk contact, soms ook een bemiddelingsgesprek onder begeleiding van de klachtenfunctionaris. Het kan ook handig zijn om de mening van een inhoudsdeskundige te vragen. Het hele traject duurt zes tot tien weken.


Afsluiting 

Als alle mogelijke stappen zijn gezet, krijg je een schriftelijk bericht over de uitkomst van de klachtafhandeling. In dit afsluitbericht staan ook de afspraken die eventueel zijn gemaakt. Bijvoorbeeld over de oplossing van de klacht of over hoe we in de toekomst met elkaar verder gaan.


Niet tevreden met de uitkomst?

Heb je het traject met inzet van de onafhankelijk klachtenfunctionaris doorlopen en ben je het niet eens met de uitkomst? Dan kun je de zaak ter beoordeling voorleggen aan de externe geschillencommissie psychische en pedagogische zorg. Deze commissie onderzoekt en beoordeelt jouw klacht, waarbij beide partijen worden gehoord. We moeten ons houden aan de uitkomst van deze geschilprocedure. Ook bij een eventueel verzoek tot schadevergoeding waarover wij het onderling niet eens worden, mag je het bindend oordeel van de geschillencommissie vragen.

Meer informatie over de geschilprocedure en de voorwaarden die daarbij gelden, vind je via www.p3nl.nl/klachtenregeling/clienten. 


Wat zijn de kosten?

Aan het inschakelen van de klachtenfunctionaris zijn voor jou géén kosten verbonden. Schakel je zelf een bemiddelaar of adviseur in, dan betaal je zelf de kosten. Als je besluit om alsnog naar de geschillencommissie te gaan, betaal je eenmalig een bedrag aan administratiekosten.


Andere mogelijkheden?

Er zijn nog andere mogelijkheden om werk te maken van een klacht of om daarbij ondersteuning te krijgen. De klachtenfunctionaris kan je daarover informatie geven. Informatie vind je ook op www.p3nl.nl/klachtenregeling/clienten.

Jouw zorgaanbieder is aangesloten bij een landelijke klachten- en geschillenregeling die voldoet aan de vereisten van de Wkkgz (Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg). Deze klachten- en geschillenregeling is opgesteld door P3NL (Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen) in samenwerking met De Orthopedagoog en is gericht op de geestelijke gezondheidszorg met financiering vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Vindt op andere wijze financiering van de diensten van jouw zorgaanbieder plaats, dan is eerst een check nodig of de klachten- en geschillenregeling psychische en pedagogische zorg van P3NL van toepassing is. Vraag dit na bij je zorgaanbieder of overleg met de klachtenfunctionaris.

Vrijblijvend intakegesprek
Vrijblijvend intakegesprek

Het is mogelijk om een vrijblijvend gesprek in te plannen. Zo kun je meer informatie krijgen en aanvoelen of ik bied wat past bij jou en/of je gezin. We leren elkaar eerst kennen voor we besluiten samen verder te gaan.